aitio

KESKITETTYÄ
NÄKYVYYTTÄ JA VIESTINTÄÄ!
YHTEISTYÖTÄ JA YHTENÄISIÄ
KÄYTÄNTÖJÄ
AIDOIMMILLAAN

Halu yhdistää toimintoja eri toimijoiden välillä, mutta ei työkaluja tehdä sitä? Nyt on! Jopox Aitio on Suomessa ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää eri organisaatioiden ja toimijoiden toimintoja yhden yhteisen palvelun alle. Upea työkalu Jopoxia käyttävien alueellisten urheiluseurojen tai muidenkin organisaatioiden yhteiseksi toiminta-alustaksi missä ottelut, uutisointi ja erilaiset tapahtumia sekä seuroja tai toimijoita koskeva viestintä voidaan kohdentaa kaikkien toimijoiden omien kotisivujen lisäksi automaattisilla siirroilla alueelliseen ja toimijoiden yhteiseen palveluun. Aitiossa myös erilaiset sosiaalisen median kanavat saadaan linkitettyä palveluun mukaan. Erinomainen kanava myös paikallisten toimijoiden materiaalipankiksi sekä yhteisten käytäntöjen eteenpäin saattamiseksi.

Jopoxin Aitio on palvelu, joka edistää alueellista urheilutoiminnan tai muun ryhmittymän yhteistä näkyvyyttä ja saatavuutta palvellen näin ollen koko alueen toimijoita. Yhteistyötä siis aidoimmillaan! Upeina esimerkkeinä voimme esitellä Päijät-Hämeessä toimivan Pelicanstien mihin voitte tutustua osoitteessa http://www.jopox.fi/pelicanstie sekä Keski-Pohjanmaalla toimivan keskitetyn KP24 Aitio-palvelun mikä löytyy osoitteesta http://www.kp24.fi/aitio.

Yhdistetäänkö Teidänkin alueelliset yksittäiset Jopox sivustot näkymään omien sivujenne lisäksi yhteisen Aitio-palvelun alle?
Kysy lisää!

Kotisivut

  • Keskitetty viestintä
  • Helposti ja kootusti alueellinen informaatio
  • Yhtenäiset seurakäytännöt
  • Some-kanavat liitettävissä
  • Jaetut materiaalit ja materiaalipankki
  • Helppo hallinta
  • Yhteistoiminnan resurssihyödyt
  • Laaja näkyvyys